Basic 2.3 – Rasism

Basic 2.3 – Rasism

Nästa del av BASIC 2.0 går under temat Rasism. Utöver ett snack om rasismens (och antirasismens) former och följder kommer vi få en genomgång av begrepp och termer som är typiska för diskussionen om rasism.

Föreläsningen hölls även på förra årets BASIC och var då väldigt, väldigt bra och uppskattat. Vi är glada över att kunna erbjuda en ny chans att höra det här fenomenala föredraget.